LƯƠNG Y HUỲNH QUỐC CƯỜNG | TIM MẠCH | PHÒNG KHÁM TÂN PHÚ

LƯƠNG Y HUỲNH QUỐC CƯỜNG | TIM MẠCH | PHÒNG KHÁM TÂN PHÚ

LƯƠNG Y HUỲNH QUỐC CƯỜNG | TIM MẠCH | PHÒNG KHÁM TÂN PHÚ

Tim mạch
Cao huyết áp

Cao huyết áp

Chuyên trị cho người lớn và trẻ em, tất cả các bệnh lý, Cao huyết áp. Hệ thống sắc thuốc tự động. Khi đến với lương y cường sẽ được chẩn đoán chính xác và dặn dò kỹ lưỡng.luongyhuynhquoccuong.com 1.QUẬN 2.QUẬN 3.QUẬN 4.QUẬN 5.QUẬN 6.QUẬN 7.QUẬN 8.QUẬN 9.QUẬN 10.QUẬN 11.QUẬN 12.THỦ ĐỨC. BÌNH CHÁNH. BÌNH THẠNH..ĐÔNG Y TÂN PHÚ

Thiếu máu tim, đau thắt ngực

Thiếu máu tim, đau thắt ngực

Chuyên trị cho người lớn và trẻ em, tất cả các bệnh lý. Hệ thống sắc thuốc tự động. Khi đến với lương y cường sẽ được chẩn đoán chính xác và dặn dò kỹ lưỡng, Thiếu máu tim, đau thắt ngực. 1.QUẬN 2.QUẬN 3.QUẬN 4.QUẬN 5.QUẬN 6.QUẬN 7.QUẬN 8.QUẬN 9.QUẬN 10.QUẬN 11.QUẬN 12.THỦ ĐỨC. BÌNH CHÁNH. BÌNH THẠNH..ĐÔNG Y TÂN PHÚ